TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TẠI APG

02/08/2019 - Hoàng

1. Trái phiếu doanh nghiệp là gì

 • Khái niệm

Trái phiếu doanh nghiệp là trái phiếu do doanh nghiệp phát hành. Đây là một khoản nợ mà doanh nghiệp vay từ người mua trái phiếu. Các nhà đầu tư cho vay bằng cách mua (nắm giữ) trái phiếu mà công ty này phát hành. Đồng thời, tổ chức phát hành có nghĩa vụ trả lãi định kỳ theo phương án phát hành trong khoảng thời gian được xác định sẵn và khi đến ngày đáo hạn, công ty sẽ trả lại khoản gốc ban đầu mà nhà đầu tư đã bỏ ra và chấm dứt quan hệ đi vay và cho vay giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư

 • Đặc điểm
  • Người phát hành là các doanh nghiệp
  • Người mua trái phiếu là chủ nợ của doanh nghiệp phát hành
  • Thu nhập từ trái phiếu là khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp phát hành
  • Trái phiếu là khoản nợ bắt buộc phải thanh toán, do đó, các doanh ngiệp muón giải thể hoặc tuyên bố phá sản phải hoàn trả tất cả các khoản nợ theo quy định của pháp luật
  • Trái phiếu không có quyền điều hành và kiểm soát công ty như cổ phiếu
 • Lợi ích mà trái phiếu doanh nghiệp đem lại:
  • Tiền lãi định kỳ: Nhà đầu tư được hưởng lãi định kỳ, thường được trả mỗi năm một hay nhiều lần trên cơ sở lãi suất coupon đã ấn định. Đây là khoản thu nhập cố định của người nắm giữ trái phiếu
  • Chênh lệch giá: Là phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua trái phiếu. Với trái phiếu có thanh khoản cao, nhà đầu tư sẽ bán trái phiếu khi giá trái phiếu tăng lên và được hưởng chênh lệch giá.
  • Sinh lời kép: Với các khoản lãi được nhận định kỳ, nhà đầu tư có thể tái đầu tư từ khoản lãi này. Như vậy, bên cạnh việc hưởng lãi coupon, nhà đầu tư sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội sinh lời hấp dẫn khác với một khoản lợi tức tiềm năng từ lãi tái đầu tư.
  • Rủi ro thấp: Trên thị trường chứng khoán, trái phiếu được đánh giá là loại hàng hóa ít rủi ro nhất. Tuy nhiên, đầu tư vào trái phiếu vẫn có rủi ro, mặc dù mức độ là ít hơn so với rủi ro cổ phiếu.

Như vậy, lợi suất thực hưởng của trái phiếu có thể lớn hơn lợi suất danh nghĩa (tức là lãi suất coupon: lãi suất được ghi trên trái phiếu)

2. Trái phiếu doanh nghiệp tại APG

Trái phiếu doanh nghiệp tại APG là sản phẩm trái phiếu của những doanh nghiệp có uy tín tại Việt Nam, được APG tập trung phát triển đem đến cho khách hàng sự tối ưu hóa trong đầu tư với nhiều giải pháp thanh khoản linh hoạt.

Để giúp khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, APG cung cấp hai dòng sản phầm trái phiếu là A-BOND và G-BOND. Đây là các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp do APG phân phối với:

  • Lợi tức hấp dẫn
  • Kênh đầu tư an toàn
  • Tính thanh khoản cao
 • Trái phiếu A-BOND

A-BOND là dòng sản phầm bao gồm trái phiếu của những doanh nghiệp có uy tín, lãi suất cao và được APG tập trung phát triển đem đến cho khách hàng sự tối ưu hóa trong đầu tư với nhiều giải pháp thanh khoản linh hoạt.

Những lợi ích từ trái phiếu A-BOND

  • Tổ chức phát hành là các doanh nghiệp có uy tín, nằm trong nhóm các doanh nghiệp đầu ngành, lịch sử tín dụng tốt.
  • Lãi suất cao
  • Kỳ hạn nắm giữ linh hoạt; APG cam kết tạo thanh khoản
  • Rủi ro thấp do đã được APG kiểm định và lựa chọn kỹ lưỡng
  • Tài sản đảm bảo uy tín (nếu có)

Vốn đầu tư tối thiểu: 10 triệu đồng theo mệnh giá

 • Trái phiếu G-BOND

G-BOND một dòng sản phẩm của trái phiếu doanh nghiệp được APG cam kết mua lại trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào với mức lãi suất được xác định theo thời gian khách hàng nắm giữ. Đây là loại trái phiếu có mức độ an toàn, tính thanh khoản cao cùng với đó là mức lợi suất hấp dẫn.

Những lợi ích từ trái phiếu G-BOND

  • Được APG cam kết mua lại trái phiếu tại bất kỳ thời điểm, mức lãi suất được xác định theo thời gian khách hàng nắm giữ.
  • Lãi suất thực nhận cao sau thuế phí
  • Bao gồm cả kỳ hạn linh hoạt và kỳ hạn cố định
  • Tài sản đảm bảo uy tín (nếu có)

Phân loại trái phiếu G-BOND: có 2 loại

  • Trái phiếu G-BOND có kỳ hạn cố định: dòng trái phiếu được APG cam kết mua lại với kỳ hạn nắm giữ cố định từ 3, 6, 9,.... tháng, nhà đầu tư không chỉ được đảm bảo về tính an toàn cao từ khoản gốc đầu tư mà còn được hưởng mức lãi suất cao hơn nhiều lãi suất tiết kiệm
  • Trái phiếu G-BOND có kỳ hạn linh hoạt: với nhà đầu tư có dòng tiền ngắn hạn không ổn định, trái phiếu G-BOND được APG cam kết mua lại, khách hàng có thể bán lại trái phiếu bất kỳ lúc nào và nhận mức lãi suất hấp dẫn

 

Bảng lãi suất thực nhận tham khảo

+ Trái phiếu G-BOND có kỳ hạn cố định

 

Kỳ hạn (tháng)

3

6

9

12

15

18

21

24

Lãi suất thực nhận (%/năm)

7,8%

8,6%

8,9%

9,2%

9,4%

9,6%

9,7%

9,8%

+ Trái phiếu G-BOND có kỳ hạn linh hoạt

Kỳ hạn (tháng)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lãi suất (%/năm)

3,0%

5,5%

5,5%

6,3%

6,3%

6,3%

7,0%

7,0%

7,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,2%

(Với các giao dịch không tròn tháng: áp dụng lãi suất tháng liền kề trước đó)

So sánh G-BOND có kỳ hạn cố định và linh hoạt

 

G-BOND có kỳ hạn cố định

G-BOND có kỳ hạn linh hoạt

Kỳ hạn

Kỳ hạn cố định

Kỳ hạn linh hoạt

Ngày mua

Bất kỳ

Bất kỳ

Ngày bán

Xác định trước

Bất kỳ

Vốn đầu tư tối thiểu

10 triệu đồng theo mệnh giá

10 triệu đồng theo mệnh giá

Lợi tức thực nhận cao nhất

9,8%/năm

8,2%/năm

 

So sánh A-BOND và G-BOND

A-BOND

G-BOND

Hình thức đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp

Hình thức đầu tư gián tiếp vào doanh nghiệp

Kỳ hạn nắm giữ linh hoạt

Kỳ hạn nắm giữ linh hoạt và cố định

Rủi ro thấp do tổ chức phát hành là các tổ chức uy tín

Hầu như không có rủi ro vì APG cam kết mua lại trái phiếu