Công ty niêm yết

Công ty niêm yết

Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
1 AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát An Phat ., JSC 1,712 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN Index
2 AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong MEKONGFISH 99.357 Thực phẩm & Đồ uống VN Index
3 AAV Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc VTSRE.,HC 143.75 Bất Động Sản HNX Index
4 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre AQUATEX BENTRE 141.072 Thực phẩm & Đồ uống VN Index
5 ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB 12,471.651 Ngân hàng HNX Index
6 ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang CL - Fist Corp 227.997 Thực phẩm & Đồ uống VN Index
7 ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường AC GROUP., JSC 560 Xây dựng & Vật liệu HNX Index
8 ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông AD&C., JSC 30.6 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX Index
9 ADS Công ty cổ phần Damsan Damsan JSC 255.178 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN Index
10 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang AGIFISH Co. 281.097 Sản xuất thực phẩm VN Index
11 AGM Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang Angimex 182 Sản xuất thực phẩm VN Index
12 AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank Argaseco 2,120 Dịch vụ tài chính VN Index
13 ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ALTA 61.725 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX Index
14 ALV Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV ALV Company 56.579 Tài nguyên HNX Index
15 AMC Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu 28.5 Tài nguyên HNX Index
16 AMD Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD FLC AMD.,JSC 623.999 Hàng công nghệ VN Index
17 AME Công ty Cổ phần Alphanam E&C ALPHANAM M&E JSC 252 Xây dựng & Vật liệu HNX Index
18 AMV CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ AMVIBIOTECH INC. 271.158 Y tế HNX Index
19 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt NAVICO 2,500.893 Sản xuất thực phẩm VN Index
20 APC Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú API.Co. 120.204 Hóa chất VN Index
21 APG Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát APSI 340.289 Dịch vụ tài chính VN Index
22 API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương APEC Investment., JSC 364 Dịch vụ tài chính HNX Index
23 APP Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ APP 46.321 Hóa chất HNX Index
24 APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương APEC 390 Dịch vụ tài chính HNX Index
25 ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX., JSC 25.927 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX Index
26 ART Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex ART 969.225 Dịch vụ tài chính HNX Index
27 ASA Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA 100 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX Index
28 ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai SAOMAI GROUP 2,419.339 Bất Động Sản VN Index
29 ASP Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha AN PHA S.G PETROL JSC 373.399 Dầu khí VN Index
30 AST Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Taseco Airs 360 Dịch vụ bán lẻ VN Index