Tư vấn hỏi đáp

Tư vấn hỏi đáp

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
       
TT LOẠI GIAO DỊCH MỨC PHÍ GIAO DỊCH Ghi chú
I TÀI KHOẢN GIAO DỊCH    
  Mở tài khoản giao dịch Miễn phí  
  Số dư tiền gửi để duy trì tài khoản giao dịch  Không yêu cầu  
II PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN    
1 Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ  0.225% Tính trên giá trị giao dịch 
2 Giao dịch trái phiếu  0.15%
3 Giao dịch OTC 0.20%
III HỖ TRỢ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN    
1 Dịch vụ ứng trước    
   - Phí tối thiểu 20000 đ đối với 1 HĐ
   - Lãi ứng trước 0.045% 1 ngày  
2 Dịch vụ cho vay ký quỹ    
   - Phí lập hợp đồng  100000đ   đối với HĐ mới
   - Lãi suất 0.050% / ngày  
3  - Phí chuyển khoản chứng khoán 100000 đ Tính trên 1 YC
4  - Phí dịch vụ SMS 8800 đ 1 TK / 1 tháng
5  - Phí lưu ký    Theo Quy định của VSD

Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến tại APG

Để tạo thuận lợi, tiện ích cho Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại APG mà không cần phải đến sàn đăng ký, Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Mở tài khoản trực tuyến trên trang web www.apsi.vn

Khách hàng thực hiện Mở tài khoản trực tuyến theo hướng dẫn sau:

- Khách hàng truy cập vào trang web www.apsi.vn -> bấm biểu tượng Mở tài khoản trực tuyến

Không tìm thấy câu hỏi của bạn? Hãy liên hệ chúng tôi!