HOSE: Điểm tin giao dịch 25.01.2021

26/01/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 25/01/2021 5:12:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/01/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.166,05 -0,73 -0,06 15.785,59      
VN30 1.154,29 -2,29 -0,20 7.135,73      
VNMIDCAP 1.421,80 22,83 1,63 4.785,43      
VNSMALLCAP 1.171,87 4,89 0,42 1.879,00      
VN100 1.115,40 1,88 0,17 11.921,16      
VNALLSHARE 1.116,85 1,98 0,18 13.800,15      
VNXALLSHARE 1.766,41 -0,24 -0,01 16.446,53      
VNCOND 1.375,67 45,48 3,42 690,62      
VNCONS 889,39 3,18 0,36 1.216,44      
VNENE 586,02 -10,48 -1,76 466,36      
VNFIN 1.077,62 -17,14 -1,57 3.064,75      
VNHEAL 1.385,68 -14,28 -1,02 30,79      
VNIND 724,68 7,36 1,03 2.361,70      
VNIT 1.516,13 0,81 0,05 238,36      
VNMAT 1.782,57 2,49 0,14 2.421,85      
VNREAL 1.522,12 19,46 1,30 2.959,30      
VNUTI 809,39 -6,96 -0,85 286,04      
VNDIAMOND 1.323,12 8,66 0,66 2.414,77      
VNFINLEAD 1.458,76 -24,22 -1,63 2.677,61      
VNFINSELECT 1.431,69 -22,91 -1,58 2.980,46      
VNSI 1.610,84 -6,16 -0,38 3.305,61      
VNX50 1.900,41 -1,89 -0,10 10.482,80      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 665.737.500 14.666    
Thỏa thuận 41.498.685 1.120    
Tổng 707.236.185 15.786    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 34.366.200 DXG 7,00% TTF -7,00%    
2 FLC 33.416.800 FLC 7,00% GMC -6,99%    
3 ROS 33.254.700 VGC 6,99% DCL -6,94%    
4 STB 28.141.700 TCR 6,99% FIT -6,91%    
5 HQC 25.252.600 IJC 6,99% PTL -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
52.134.100 7,37% 47.500.758 6,72% 4.633.342
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.384 8,77% 1.641 10,39% -257
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 7.544.500 HPG 330.282.000 VHM 248.402.397  
2 VRE 4.596.200 KBC 198.165.430 PLX 32.088.270  
3 KBC 4.490.300 VNM 193.534.480 VPB 16.113.960  
4 FCN 3.454.700 VRE 173.735.880 KDC 16.030.536  
5 VGC 3.078.800 VHM 144.625.880 SBT 14.569.720  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PAN PAN chính thức giao dịch bổ sung 1.239.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/03/2018.
2 HDG HDG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 10/03/2021.
3 CAV CAV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 05/02/2021.
4 DPM DPM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 19/02/2021.
5 DVP DVP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 08/02/2021.
6 CHPG2102  CHPG2102 (chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/02 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 25/01/2021 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 41.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/01/2021.
7 CTCB2101  CTCB2101 (chứng quyền TCB/ACBS/CalIVEU/Cash/9M/05 - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 25/01/2021 với số lượng 1.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 31.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/01/2021.
8 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/01/2021. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/01/2021. 
 
Các tập tin đính kèm