Về APG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) được chính thức thành lập theo Giấy phép số 63/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 15/11/2007; với số vốn điều lệ là: 340.289.000.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng). Ngày 23/09/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã cấp Quyết định Niêm yết số 389/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán APG niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Ngày 30/11/2016, Cổ phiếu của Công ty đã chính thức giao dịch với mã chứng khoán là APG. Vượt qua những khó khăn của sự phân chia thị trường giữa các Công ty chứng khoán, APG đã xây dựng được giá trị lớn nhất chính là niềm tin của khách hàng được tạo dựng từ phong cách chuyên nghiệp, hiệu quả kinh tế và lợi ích cho nhà đầu tư mà Công ty đã gây dựng được từ khi đi hoạt động.

LOẠI HÌNH KINH DOANH

Công ty thực hiện các loại hình kinh doanh sau:

  • Môi giới chứng khoán.
  • Tự doanh chứng khoán.
  • Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
  • Lưu ký chứng khoán.

Bên cạnh việc củng cố, mở rộng phát triển lượng khách hàng để tăng thị phần Môi giới, APG tập trung đẩy mạnh hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Cổ phần hóa doanh nghiệp, Tư vấn tái cấu trúc nợ, bán phần vốn nhà nước ... và có những khách hàng thân thiết như: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu, Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO 1) và hơn 10 Đơn vị thành viên, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5 Land), Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, Công ty TNHH Thương mại Tràng Tiền....

Sau 9 năm hoạt động và niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 30/11/2016, hơn 13.5 triệu cổ phiếu APG của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HOSE).

Ngày 26/02/2019 APG đã được UBCK Nhà nước cấp giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK về việc tăng vốn điều lệ từ 135.289.000.000 VNĐ lên 340.289.000.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng), nâng tổng số lượng cổ phiếu APG niêm yết trên HOSE thành 34.028.900 cổ phiếu.

Ngày 18/6/2019 được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước, công văn số 38/GPĐC-UBCK, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Thành công trong chuyển niêm yết sang HOSE và tăng vốn Điều lệ cùng với những bước tiến về nâng cao hiệu quả kinh doanh, đang nâng tầm phát triển, cải thiện năng lực cạnh tranh cho APG, qua đó góp phần gia tăng thanh khoản cho cổ phiếu APG, đem lại những giá trị mới cho công ty và các cổ đông.

NĂNG LỰC CÔNG TY

 MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Môi giới chứng khoán là hoạt động quan trọng và chiến lược của APG. Với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao và có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề môi giới và kinh doanh chứng khoán, APG đã có một số lượng lớn khách hàng thân thiết là các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước..

 LUU KÝ CHỨNG KHOÁN

Lưu ký chứng khoán một hoạt động nghiệp vụ cơ bản của APG, lưu ký chứng khoán cung cấp cho khách hàng tiện ích ký gửi và bảo quản chứng khoán cũng như luôn đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quan hệ sở hữu chứng khoán đã lưu ký được thực hiện đầy đủ.Với việc lưu ký chứng khoán sớm, APG giúp khách hàng tham gia giao dịch ngay khi chứng khoán được niêm yết trong thời gian ngắn nhất cho phép.

 CHO VAY KÝ QUỸ

APG phối hợp với các tổ chức tài chính - tín dụng để cung cấp các dịch vụ tiện ích hỗ trợ vốn cho khách hàng như cho vay cầm cố chứng khoán bao gồm cả chứng khoán đã niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết với mục đích đầu tư chứng khoán hoặc tiêu dùng cá nhân, cung cấp vốn cho khách hàng tham gia đấu giá mua cổ phần trong các đợt phát hành chứng khoán ra bên ngoài của các tổ chức phát hành.

 HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Hoạt động tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp của APG đã được hình thành từ những ngày đầu thành lập. Với quá trình làm việc lâu dài và bề dày kinh nghiệm của các cán bộ tư vấn, APG đã tạo dựng được niềm tin nơi các khách hàng và triển khai được dịch vụ thiết thực đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp trong mọi khía cạnh của tài chính và quản trị.

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Nguyễn Hồ Hưng

Chủ Tịch HĐQT

 

Trần Thiên Hà

       P. Chủ Tịch HĐQT       Tổng Giám Đốc

Võ Quí Lâm

Thành Viên HĐQT

Nguyễn Anh Dũng

Thành Viên HĐQT

Mai Thanh Phương

Thành Viên HĐQT

Nguyễn Thanh Nghị

Kế Toán Trưởng