TRÁI PHIẾU TBOND

08/09/2021 - Huy

Giới thiệu về sản phẩm trái phiếu TBOND

Giao dịch Trái phiếu TBond là hình thức Khách hàng mua và cam kết bán lại trái phiếu. Đây là một kênh đầu tư mới dành cho khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả do APG phát triển và phân phối.

Đối tượng: Mọi khách hàng Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đầu tư và hưởng mức lãi suất cao vượt trội và cơ chế linh hoạt hơn hình thức gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi tại Ngân hàng.

 

Đặc trưng sản phẩm

Giá trị giao dịch tối thiểu

10.000.000

Ngày giao dịch mua

Bất kỳ

Ngày giao dịch bán

Linh hoạt, cố định

Cơ chế tính lãi

Khách hàng mua trái phiếu và được APG mua lại tự động vào ngày kết thúc kỳ hạn. Khách hàng được hưởng tiền lãi chính là chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua tương đương tiền lãi đầu tư trái phiếu theo kỳ hạn và lãi suất tương ứng đã được xác định tại thời điểm đăng ký mua.

Tiền lãi đầu tư trái phiếu = Giá trị hợp đồng * Lãi suất của kỳ hạn * Số ngày thực tế nắm giữ/365

Kỳ hạn đầu tư tối đa

24 tháng

Lợi tức cao nhất

10,5%/ năm

 

Bảng lãi suất trái phiếu TBOND

Sản phẩm trái phiếu Tbondfix

Kỳ hạn

Lãi suất

Kỳ trả lãi

3 tháng

7,5 %

Đáo hạn gốc + lãi

6 tháng

9 %

9 tháng

9,5 %

03 tháng/ lần

12 tháng

10 %

24 tháng

10,5%


Lợi ích sản phẩm

  • Lợi tức cao vượt trội so với lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc chứng chỉ tiền gửi cùng kỳ hạn, lên đến 10,5%/năm
  • Kỳ hạn linh hoạt và cố định phù hợp.
  • An toàn tuyệt đối
  • Được mua lại tự động khi đáo hạn và tại bất kỳ thời điểm nào mong muốn.
  • Trái phiếu đã được APG thẩm định kỹ càng
  • Giao dịch thuận tiện.
  • Khi đến hạn, giao dịch bán lại trái phiếu được thực hiện tự động theo thỏa thuận, nhận tiền bán trái phiếu về tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng của Khách hàng.