Bản tin thị trường ngày 07/06/2024

07/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 07/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 07/06/2024 đóng phiên với 1.287,58 điểm, Tăng 4,02 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 17,848 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là TCB, HAH, FPT, HPG và STB.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng HPG và Bán ròng FPT, VPB, STB và TCB. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng HAH, DCM và Bán ròng HPG, VPB, STB, GMD.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có GMD, BCG, MBS, HDG, VEA và VRE.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có HVN, HAH, SAB, TCH, POW, TCB và VSC.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel