HOSE: Điểm tin giao dịch 11.12.2020

14/12/2020 -
 
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.045,96 15,05 1,46 10.557,88      
VN30 1.008,65 14,37 1,45 4.927,79      
VNMIDCAP 1.130,92 11,95 1,07 3.262,09      
VNSMALLCAP 956,48 10,43 1,10 1.136,89      
VN100 965,60 13,14 1,38 8.189,88      
VNALLSHARE 965,60 12,98 1,36 9.326,78      
VNXALLSHARE 1.538,48 19,72 1,30 10.472,25      
VNCOND 1.179,20 20,48 1,77 417,91      
VNCONS 874,33 7,30 0,84 931,72      
VNENE 491,55 11,67 2,43 177,52      
VNFIN 882,72 10,53 1,21 2.364,62      
VNHEAL 1.313,23 2,18 0,17 401,56      
VNIND 609,42 8,44 1,40 1.770,20      
VNIT 1.298,20 11,56 0,90 140,97      
VNMAT 1.576,91 41,39 2,70 1.343,00      
VNREAL 1.309,53 16,99 1,31 1.468,87      
VNUTI 755,10 13,14 1,77 285,51      
VNDIAMOND 1.109,50 16,73 1,53 2.012,14      
VNFINLEAD 1.221,10 16,70 1,39 2.135,59      
VNFINSELECT 1.182,65 14,02 1,20 2.328,72      
VNSI 1.398,74 21,19 1,54 2.838,32      
VNX50 1.671,65 23,17 1,41 6.910,63      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 413.852.370 8.746    
Thỏa thuận 49.918.989 1.811    
Tổng 463.771.359 10.558    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 17.961.080 NNC 6,98% LGC -6,91%    
2 STB 16.443.500 DTL 6,98% HU1 -6,85%    
3 ITA 15.330.170 HRC 6,97% TPC -6,81%    
4 HBC 14.336.680 TCR 6,97% HU3 -6,67%    
5 TCB 14.156.670 DBC 6,95% LAF -6,40%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
46.103.697 9,94% 34.266.390 7,39% 11.837.307
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.572 14,89% 888 8,41% 684
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 GMD 7.839.690 PME 382.559.245 VHM 233.885.277  
2 PME 4.500.697 GMD 242.401.704 PLX 30.761.010  
3 VRE 2.303.940 VNM 228.674.632 KDC 12.593.196  
4 CTG 2.248.590 VHM 142.532.243 PHR 9.741.240  
5 VNM 2.036.120 VCB 136.944.058 FCN 5.404.630  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 GEX GEX giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/12/2020 tại khách sạn Melia Hà Nội.
2 BWE BWE niêm yết và giao dịch bổ sung 33.933.800 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE ngày 11/12/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2020.
3 VIC11814 VIC11814 hủy niêm yết 10.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 11/12/2019, ngày GD cuối cùng: 10/12/2020.
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/12/2020. 
5 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/12/2020. 
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm