APG: Thông báo hủy đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc

09.06 @ 07:00

APG: Thông báo hủy đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu

APG: Thông báo Bán Đấu Giá Cổ Phần: Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Hải Phòng

13.12 @ 10:11

APG: Thông báo Bán Đấu Giá Cổ Phần: Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Hải Phòng

APG: Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần: Tổng Công Ty Phát Điện 1 (EVNGenco1)

26.11 @ 07:00

APG: Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần: Tổng Công Ty Phát Điện 1 (EVNGenco1)

HNX: Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

20.11 @ 02:38

HNX: Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu

20.11 @ 02:37

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu

HNX: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV sở hữu

14.11 @ 09:34

HNX: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV sở hữu

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

14.11 @ 09:32

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

09.11 @ 01:03

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

HNX: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

09.11 @ 01:02

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV SỞ HỮU

HNX: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) do Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước sở hữu.

25.10 @ 09:44

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô toàn bộ số cổ phần chào bán Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần Số...

HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

25.10 @ 09:42

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé