Company list

Company list

Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
181 ECI Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục ECICO.,JSC 18.6 Dịch vụ HNX-Index
182 EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Vietnam Eximbank 12,355.229 Dịch vụ tài chính VN-Index
183 EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội HEID 150 Dịch vụ HNX-Index
184 ELC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM CORP 477.139 Hàng công nghệ VN-Index
185 EMC Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức 114.73 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
186 EVE Công ty cổ phần Everpia Everpia 419.798 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
187 EVG Công ty Cổ phần Đầu tư Everland EVG., JSC 600 Bất Động Sản VN-Index
188 FCM Công ty cổ phần Khoáng sản FECON Fecon Mining 410 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
189 FCN Công ty cổ phần FECON FECON 923.456 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
190 FDC Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh FIDECO 386.3 Dịch vụ VN-Index
191 FDT Công ty cổ phần Fiditour FIDITOUR 30.545 Du lịch & Giải trí HNX-Index
192 FID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam VNDINVEST.,JSC 235.4 Dịch vụ HNX-Index
193 FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real FIRST REAL.JSC 130 Bất Động Sản VN-Index
194 FIT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T FIT Group., JSC 2,547.342 Dịch vụ tài chính VN-Index
195 FLC Công ty cổ phần Tập đoàn FLC FLC., JSC 7,100.053 Bất Động Sản VN-Index
196 FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Sao Ta Foods Joint Stock Company 402 Nông Nghiệp VN-Index
197 FPT Công ty Cổ phần FPT FPT Corp 4,643.776 Hàng công nghệ VN-Index
198 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT FPT Retail 680 Hàng công nghệ VN-Index
199 FTM Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 500 VN-Index
200 FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT FPTS 1,093.137 Dịch vụ tài chính VN-Index
201 FUCTVGF1 Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM TVGF 150 VN-Index
202 FUCTVGF2 Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 170 Dịch vụ tài chính VN-Index
203 FUCVREIT Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam TC REIT 50 VN-Index
204 FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM 98 Dịch vụ tài chính VN-Index
205 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP PVGas 19,139.5 Dầu khí VN-Index
206 GDM Công ty Cổ phần Gemadept Gamadept 2,969.25 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
207 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành DTWOODVN 163.942 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng VN-Index
208 GDW Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định GIA DINH WASUCO JSC 95 Dịch vụ HNX-Index
209 GEX Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam Gelex 4,065.6 Hàng công nghệ VN-Index
210 GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh GILIMEX 51.512 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index